Nieuwe Boteringestraat 9

4 mei, 13.00 en 14.00 uur

1. Swelheim 2. Alfred Löwenberg 3. Betty Cohen 4. Sleutelberg 5. Manuël Kats 6. Gonny de Leeuw 7. Swelheim 8. David Cohen 9. Meijer Stern 10. Julius de Vries 11. H. van Hessen
12. Sigmund Meijler 13. Re boven id de hoek ged. zichtbaar L.van Dam.

Stefan van der Poel, Universitair docent Geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt aan de hand van een bekende foto de lotgevallen van Julius de Vries en enkele van de jongelingen van de NZSO.
Het verhaal wordt verteld in restaurant Bla Bla, dat aan de Nieuwe Boteringestraat is gevestigd. Dit pand staat recht tegenover de plek waar het vroegere woonhuis van NZSO-lid Emanuel Kats stond, waar onderstaande foto werd gemaakt.

In 1908 richtten joodse studenten aan de Universiteit van Groningen een afdeling op van de Nederlandse Zionistische Studenten Organisatie (NZSO). Het was weliswaar een kleine groep, maar de invloed op het intellectuele deel van de Groninger Joden was aanzienlijk. Gedurende haar bestaan verenigde de NZSO ongeveer de helft van Joodse studenten van de plaatselijke universiteit. De activiteiten bestonden vooral uit lezingen om de kennis over het Jodendom en zionisme onder de studenten te vergroten. De NZSO keerde zich sterk tegen een religieuze definiëring van Jodendom.
De NZSO kwam regelmatig bijeen om te vergaderen of lezingen te houden. Een vaste vergaderruimte hadden ze niet, vaak fungeerde het woonhuis van een van de leden als overlegplek en heel af en toe maakten ze gebruik van de woning van opperrabbijn Dasberg.

Onderstaande foto laat een dertiental jonge mensen zien, bijeen zittend zoals menig studentenclub uit de jaren dertig bijeen zat. Natuurlijk hoorden ze en praatten ze over de gebeurtenissen in buurland Duitsland, maar geen van hen had waarschijnlijk een vermoeden van wat hen boven het hoofd hing. Een groot deel van de mensen op de afbeelding heeft de oorlog niet overleefd.

Hier vind u meer informatie over de NZSO.