Terugblik 2019

Part of: Review

Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet 2019 werd op 200 locaties in 22 gemeenten druk bezocht. Tijdens bijzondere herdenkingen haalden bezoekers en vertellers herinneringen op en gingen met elkaar in gesprek. In totaal bezochten ruim 14.000 mensen de locaties. De herdenkingen vonden plaats tussen 28 april en 5 mei. 

Hieronder staan per plaats korte terugblikken met foto's en artikelen in de media.