Terugblik Wageningen 2019

Op 4 mei 2019 vond de tweede Wageningse editie van Open Joodse Huizen-Huizen van Verzet plaats. Men kon vijf adressen bezoeken, waarvan vier hetzelfde als vorig jaar. De belangstelling op alle locaties was groot en en het programma werd als waardevol ervaren.

Op de Haagsteeg was Henk Roskam (84) weer aanwezig. Doordat er tijdens de tweede ronde maar vijf bezoekers waren (bij de eerste ronde 40), was er veel tijd voor interactie en kwamen er dingen bij Henk naar boven die ook zijn zoon nog niet eerder had gehoord. Zijn vrouw deed ook een duit in het zakje.

Bij Ceres was er een tegenslag: de beoogde spreker werd plotseling in het ziekenhuis opgenomen. De studenten van Ceres hebben zijn verhaal enthousiast overgenomen en er een goede presentatie van gemaakt. Ze werden ondersteund door gemeentearchivaris Bob Kernkamp.

De eigenaren van Bowlespark 2 waren dit jaar thuis en konden hun huis openstellen, zodat niet de hulp van het naastgelegen museum De Casteelse Poort ingeroepen hoefde te worden. Sue Krasner kwam speciaal het weekend over uit Londen om het verhaal van haar tante Rachel te vertellen! Er is een mooie vriendschap met een lid van de werkgroep uit ontstaan.

Van het bezoek aan Cafetaria ’t Passantje staat een filmpje op Youtube (zoek op Open Joodse Huizen Wageningen). De aanwezige wethouder is met de ‘voorlezer’ nog naar de Israëlitische Begraafplaats geweest: twee Joodse vrouwen uit het verhaal hebben daar in 2011 postuum een grafsteen gekregen. De onthulling daarvan is aan het filmpje toegevoegd.

Kapelstraat

Op alle adressen was een wethouder aanwezig. De werkgroep stelde dat zeer op prijs, en de wethouders op hun beurt spraken hun grote waardering uit voor de organisatie.

Volgend jaar komt er voor de vele anderstalige Wageningers weer (ergens) een presentatie in het Engels.

Wolfswaard

All rights reserved