Terugblik 2020

Part of: Review

Dit jaar was een uniek jaar voor Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet. Het zou in 2020 het meest uitgebreide programma tot dan toe worden, met 27 plaatsen en 164 adressen. Maar toen kwam de corona-crisis. Hierdoor konden de herdenkingsbijeenkomsten niet meer plaatsvinden in reguliere vorm. 

Met een ontzettend enthousiaste achterban van betrokken vrijwilligers en organisatoren, is het gelukt om een online programma neer te zetten. In 7 steden werden er livestreams uitgezonden, soms vanuit de plek waar het verhaal zich origineel heeft afgespeeld. 

De reacties waren positief. Vanuit heel Nederland en het buitenland keken er mensen mee naar de bijzondere verhalen van Bevrijding en Terugkeer die verteld werden. Een grote betrokkenheid van de kijkers leidde tot veel vragen en dialoog. Wij als organisatie zijn trots dat Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet vanachter de camera toch nog zo dichtbij kon komen. We willen iedereen die zich heeft ingezet om deze bijzondere editie mogelijk te maken, heel hartelijk bedanken.