03. Groenloseweg 27

10.00 en 11.00 uur

Chrit van Ewijk vertelt over de schilder Max van Dam en zijn familie. Zijn vader Aron was wethouder in Winterswijk.

Aron was vleeskeurmeester van de fa. Zwanenberg en later directeur van coöperatie De Dageraad. Daarnaast was hij SDAP-wethouder te Winterswijk. ‘Aron van Dam was geliefd en gevreesd. Zijn politieke tegenstanders kregen er steevast flink van langs. Zelfs in eigen kring deinsde men soms terug voor zijn legendarische dadendrang. Maar ook was hij gedreven, ondernemend, vastberaden en doelgericht. Aron van Dam speelde een leidende rol in de periode dat de sociaal-democraten in Winterswijk in opmars waren. De SDAP had een eigen schouwburg en eigen winkels. De partij was niet alleen politiek, maar zeker ook economisch en cultureel een factor van belang in Winterswijk’.

Van Dam verlaat Winterswijk na de bezetting hals over kop. Ook al is zijn vertrek roemloos en bitter - zo wordt zijn salaris bij De Dageraad onmiddellijk stopgezet - hij wordt niet vergeten. De gemeenteraad van Winterswijk staat in de vergadering van augustus 1940 stil bij zijn vlucht. Van Dams afscheidsbrief - gedateerd 10 juli 1940 - wordt voorgelezen, er zijn lovende woorden voor zijn verdiensten. Burgemeester Johannes Kneppelhout noemt 'de ernstige meeningsverschillen' die velen, hijzelf incluis, met Van Dam hebben gehad. "Toch moeten we grote waardering hebben voor alles wat de heer Van Dam als raadslid en wethouder in het belang der gemeente heeft gedaan," zegt Kneppelhout. Hij somt op: de aanleg van wegen, het zwembad, de ontginning van woeste gronden, de bouw van de zuiveringsinstallatie, het slachthuis, de destructor en scholen...’