08. Korenburgerveen

11.00, 12.30 en 14.00 uur

Astrid Dekkers herdenkt de 21 onderduikers die hier ondergedoken zaten in zelfgebouwde barakken in het veen. Na verraad werden ze weggevoerd.

Het monument staat nabij huisnummer Korenburgerveenweg 5, 7119 AR.

Tip: Het is handig om laarzen of wandelschoenen aan te doen.

Eén van de keten die dienst deed als schuilplaats in het Korenburgerveen (hier na de oorlog gefotografeerd op een tuinderij aan de Morgenzonweg in Winterswijk)

Het monument in het Korenburgerveen te Winterswijk herinnert aan de deportatie van 21 joodse medeburgers op 27 november 1942. Zij zaten hier ondergedoken. Slechts drie van hen hebben de oorlogsjaren overleefd.

In eerste instantie werden de joodse onderduikers geholpen door de families Vreemann, Elburg en Grevink, die in de directe omgeving van het veen woonden. De mannen hielpen bij het opbouwen van de houten barakken. Een dubbelwandige directiekeet en een groot kippenhok werden in onderdelen naar het veen gebracht en daar weer opgebouwd. Ook waren in het dorp verschillende mensen betrokken bij de voedselvoorziening, zoals bakker Te Bokkel. Het brood werd, verstopt in melkbussen, door boer Elburg naar de schuilplaatsen in het veen gebracht.

Tijdens een inspectieronde in november 1942 door een opzichter van Natuurmonumenten om de houtstand in het veen op te nemen in verband met een houtleverantie aan de bezetter, werd de schuilplaats ontdekt. Onder leiding van de Winterswijkse politie-inspecteur Feberwee en opperwachter Slotboom werd op 27 november 1942 een razzia gehouden. Drie joodse mensen konden ternauwernood ontsnappen: Hartog Meijler vluchtte het veen in en zijn beide zussen Lenie en Emmy ontsnapten later uit het Feestgebouw waar de arrestanten naar toe waren gebracht. Zij overleefden de oorlog in onderduik in Vlaardingen, waar zij naar toe waren gebracht door Dhr. Stroes, onderwijzer aan de Wilhelminaschool. De overige achttien mensen werden gearresteerd en via het doorgangskamp Westerbork weggevoerd naar Auschwitz. Allen werden vermoord.

De namen van de 18 Joodse oorlogsslachtoffers luiden:

David Meijer, zijn vrouw Frieda Meijer-Romann en hun kinderen Rositta Beatrix-Meijer en Emilie Philippine Meijer
Rosetta Meijers-de Leeuw en haar zoon Joseph Max Meijers; vader en echtgenoot Ruben Meijers overleed op 15 juni 1942 en werd begraven op de Joodse Begraafplaats in Winterswijk
Adolf Meijler, zijn zoon Salli Meijler, Salli’s vrouw Ida Jeanette Meijler-Meijers en hun dochtertje Rosa Sophia Meijler; Adolf’s vrouw, Roosje Frankenhuis, stierf op 8 januari 1935 en werd begraven op de Joodse Begraafplaats in Winterswijk
Selma Romann-Hony en haar zoon Paul Romann, die aanvankelijk wist te ontsnappen maar later alsnog gearresteerd, weggevoerd en vermoord werd
Mozes van der Horst en zijn vrouw Rosali van der Horst-Romann, uit Arnhem
Philip Schwarz en zijn vrouw Madelena Henriette Schwarz-Meijers en hun kinderen Mathilda Rosette Schwarz en Robert Louis Schwarz