02. Hasseltsestraat 3

14.00 uur en 15.30 uur

Biografe Elisabeth Lockhorn over de schrijfster, criminologe en vrouwenvoorvechtster Ronnie Dessaur, beter bekend als Andreas Burnier.

Een half jaar geleden verscheen Metselaar van de wereld, de biografie van de schrijfster Andreas Burnier, oftewel professor Ronnie Dessaur. In de Hasseltsestraat 3 vertelt biografe Elisabeth Lockhorn over haar leven, dat sterk bepaald is door de oorlog.
Andreas Burnier werd in 1931 geboren in Den Haag. Ze is negen jaar als de oorlog uitbreekt. Begin juli 1942 gaat de familie Dessaur in onderduik. Alleen, afgescheiden van haar ouders, zal Ronnie de oorlog doorbrengen bij zestien verschillende onderduikgezinnen. Als door een wonder blijken na de oorlog haar ouders en grootouders gespaard gebleven, maar van de rest van de familie is weinig over. Ze stort zich op haar studie om de oorlog te vergeten, pas meer dan twintig jaar later zal ze woorden vinden voor wat er met haar in de oorlog is gebeurd. In de prachtige kleine roman Het jongensuur vertelt ze over haar lotgevallen in de oorlog, met het Dagboek van Anne Frank een van de meest ontroerende boeken over de onderduik. Ze maakt een schitterende carrière, wordt hoogleraar in Nijmegen, directeur van het Criminologisch Instituut en een veelbekroond schrijfster. Ze is de voorloopster van de Tweede feministische Golf en het boegbeeld van homoseksuele vrouwen van Nederland. Pas na haar emeritaat slaagt zij erin haar angst voor het jodendom te overwinnen en keert zij terug naar de oerbeelden van haar jeugd: de jas die haar het beste past.

Wilt u meer weten over het joodse leven vóór de oorlog in stadsdeel Scheveningen? Van Wim Willems en Hanneke Verbeek verscheen vorig jaar het boek Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt (Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2015).
Het programma is gratis toegankelijk. Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen in de meeste huizen.