07. Joodse begraafplaats Scheveningseweg (vlak achter het witte tolhuisje)

11.00 uur en 13.00 uur

Hans van Herwaarde over Salomon (Sally) Hakker, die als tuinman op de begraafplaats werkte en in 1943 in de portierswoning woonde.
Hoofdbedekking mannen verplicht; keppeltjes beperkt aanwezig.

Op het Digitaal Joods Monument stond Sally Hakker (geb. 11 juni 1923 in Den Haag) aanvankelijk vermeld als een van de bewoners die bij de ontruiming door de Duitsers van het Israëlitisch Weeshuis (Ezer Jatom) in de Pletterijstraat 66 op 6 maart 1943, samen met hun begeleiders, werden gedeporteerd naar Auschwitz.
Door de naspeuringen van Hans van Herwaarde, wiens moeder een nicht is van Sally, bleek dat de jongeman als 18-jarige al uit het weeshuis was ontslagen, dus nog voor de ontruiming. En dat de Joodse begraafplaats aan de Scheveningseweg een belangrijke rol had gespeeld in zijn verdere geschiedenis. Hij werkte er als tuinman en was een van de bewoners van de beheerderswoning.
In zijn verhaal op 1mei 2016 zal Hans ingaan op zijn onderzoek naar de geschiedenis van Sally en tevens zal er gelegenheid zijn om onder begeleiding de begraafplaats te bezichtigen.

Hoofdbedekking voor de mannen is daarbij verplicht.

Wilt u meer weten over het joodse leven vóór de oorlog in stadsdeel Scheveningen? Van Wim Willems en Hanneke Verbeek verscheen vorig jaar het boek Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt (Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2015).
Het programma is gratis toegankelijk. Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen in de meeste huizen.