08. Brugsestraat 34

12.30 uur en 14.30 uur

Huidige bewoonster Yvonne van Gennep-Bouma over haar zoektocht naar de voormalige Joodse bewoners van dit adres: Barend Koekoek en zijn familie.

De vertelster Yvonne van Gennep-Bouma woont met haar man en drie kinderen in de Brugsestraat 34. Zij heeft voor ieder van hun kinderen een persoon geadopteerd van het Holocaust-monument, om ze iets mee te geven ‘van toen’. Zo kwam zij op het idee om haar eigen adres op te zoeken, waar eveneens een Joodse familie bleek te hebben gewoond, te weten die van Barend Koekoek (geb. 1911 in Den Haag) en Goos Micheels. Hij behaalde zijn doctoraal Handelswetenschappen in 1933 aan de Nederlandsche Handelshoogeschool in Rotterdam. Na zijn huwelijk is hij aan de slag gegaan als bedrijfseconoom bij Philips in Eindhoven. In 1939 werd hun zoon Henry Martin geboren en is het gezin tijdelijk ingetrokken bij de ouders Micheels op de Prins Mauritslaan 75, in het Statenkwartier. In december van dat jaar hebben zij het huis in de Brugsestraat gekocht, waar ze hebben gewoond totdat Scheveningen begin 1943 spergebied werd en zij hun huis moesten verlaten. Waarschijnlijk heeft de deportatie van het gezin Koekoek-Micheels pas op een zeer laat moment plaatsgevonden vanwege zijn positie bij de Joodse Raad.
Na informatie te hebben ingewonnen bij het Centraal Bureau voor de Genealogie en op Internet (onder meer de website www.joodsscheveningen.nl), kwam Yvonne in contact met een nabestaande van Barend Koekoek. Zijn jongste broer Samuel Siegfried (1921) heeft namelijk weten te ontsnappen via Zwitserland en bouwde een nieuw bestaan op in Israël. Tussen zijn stiefdochter Mirjam Bruck-Cohen en vertelster Yvonne van Gennep is een uitwisseling per e-mail op gang gekomen. De foto van het echtpaar Koekoek-Micheels uit 1933 is door haar toegestuurd. In haar lezing zal Yvonne verslag doen van haar naspeuringen naar de Joodse familie die in het begin van de oorlog het huis bewoonde waar zij en haar gezin nu wonen.

Wilt u meer weten over het joodse leven vóór de oorlog in stadsdeel Scheveningen? Van Wim Willems en Hanneke Verbeek verscheen vorig jaar het boek Hier woonden wij. Hoe een stad zijn joodse verleden herontdekt (Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2015).
Het programma is gratis toegankelijk. Houd rekening met een beperkt aantal plaatsen in de meeste huizen.