Prins Hendriklaan 4

4 mei 2017

11.00, 12.00 en 13.00
IJssalon Vorst

Kindjeshaven was een crèche die in de oorlog werd gebruikt om joodse kinderen op te vangen, om ze daarna onder te brengen op onderduikadressen. De verzetsvrouwen Trui van Lier en Jet Berdenis van Berlekom vingen de kinderen hier op. Félice Leendertz-Polak verbleef als kind hier enige dagen met haar broer en overleefde de oorlog in de onderduik. Ze vertelt over Kindjeshaven en haar onderduikperiode.

Félice Leendertz-Polak is geboren op 13 november 1933 in Deventer. Félice woonde hier samen met haar vader, moeder en jongere broertje Herman. Als Félice 6 jaar oud is breekt de oorlog uit. Omdat het gezin Polak Joods is, krijgt Félice te maken met anti-Joodse maatregelen. Zo mag ze niet meer naar haar eigen school, maar moet naar een speciale joodse school. Ook mag ze niet meer naar de zwemles -waar ze net mee was begonnen-, niet in plantsoenen en de schouwburg komen en moet ze net als alle Joden ouder dan 5 jaar een Jodenster op haar kleding dragen.

In 1942 besluiten de ouders van Félice om het gezin te laten onderduiken. Félice en Herman worden half oktober van huis opgehaald en naar een kindertehuis in Utrecht gebracht, de crèche Kindjeshaven aan de Prins Hendriklaan. Félice en Herman worden vervolgens afzonderlijk op verschillende plekken ondergebracht. Félice komt bij een gezin in Enschede terecht en heet vanaf nu Liesje Biessels. Ze moet helpen in het huishouden en krijgt huiswerk van een onderwijzeres. Na twee-en-een-half jaar onderduik maakt Félice op 1 april 1945 de bevrijding mee en ziet hoe de Canadezen de stad met hun tanks binnenrijden

Een paar weken later wordt Félice herenigd met haar moeder, later gevolgd door haar vader en broertje, die allen door onderduik de oorlog hebben overleefd. Félice heeft gewerkt als docente biologie, en is moeder en grootmoeder. Ze is actief als gastspreker van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO2-Heden van Herinneringscentrum Kamp Westerbork om leerlingen te kunnen vertellen over haar oorlogservaringen, nu ze dat nog kan.

Trui van Lier in de deur van Kindjeshaven. Foto Joods Historisch Museum

 

Jet Berdenis van Berlekom. Foto Joods Historisch Museum

Kindjeshaven in de oorlog. Foto Het Utrechts Archief

Kinderen van Kindjeshaven in het Wilhelminapark, ca. 1942. Foto Het Utrechts Archief

Alle rechten voorbehouden

Utrecht 2018