Servaasbolwerk 11 (2)

4 mei 2017

11.00 en 12.00

Jenny van Genderingen werd geboren op 25 juni 1932 in Utrecht. Ze groeide op in een veilig en financieel bevoorrecht gezin met haar ouders en een oudere zus. Ze heeft een onbezorgde jeugd tot haar vader in 1941 na een ongeluk overlijdt.

Hoewel Jenny vol joods is, speelt het geloof geen rol in het gezin. In 1942 moet ze de ster en wordt zelfs van school verwijderd om naar een speciale Joodse school te gaan. Na de oproep om zich te melden voor transport naar Westerbork wordt besloten te gaan onderduiken. Samen met moeder komt Jenny terecht in Bussum bij een straatarm gezin, in een piepklein huisje. Jenny’s zus wordt elders ondergebracht.

In de twee jaar en negen maanden die volgen komt Jenny nooit buiten. Ze leest veel, schrijft verhaaltjes en krijgt via het verzet huiswerk en materiaal om te kunnen leren. Jenny wil graag naar het gymnasium, wanneer de oorlog afgelopen zal zijn. Moeder stimuleert Jenny’s ambitie en leert haar Grieks en Latijn. De angst om ontdekt te worden is echter altijd aanwezig. Bij dreigende razzia’s verstopt Jenny zich met haar moeder in de kleine kast.

Al bij het bevrijdingsfeest blijkt de impact van de onderduikperiode groot te zijn: Jenny’s beenspieren zijn verzwakt vanwege de weinige bewegingsvrijheid; ze moet opnieuw leren lopen.

Jenny van Wieringen-Van Genderingen is getrouwd, moeder van vier kinderen, en grootmoeder. Op 4 mei vertelt ze haar verhaal in haar ouderlijk huis aan het Servaasbolwerk.

Jenny van Wieringen is gastspreker van het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO2-Heden van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Servaasbolwerk, Foto Het Utrechts Archief

Alle rechten voorbehouden