Lorentzkade 36

4 mei 2018

15.00 uur

plattegrond Lorentzkade 36 in 1944

Voormalig woonhuis van Piet en Bep Merkelijn-Morks, die beiden actief waren in de Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers. De joodse Hanny Michaelis was bij hen ondergedoken en ging door voor het dienstmeisje van de familie. De tweeëntwintigjarige hield een dagboek bij en in 1949 debuteerde ze met een dichtbundel. Jozien Driessen-van het Reve haalt herinneringen op aan haar tante Hanny.

Bijgaande plattegrond van Lorentzkade 36 tijdens de oorlogsjaren is afkomstig uit het logboek dat bewoners en onderduikers bijhielden. UIt: Hanny Michaelis, De Wereld waar ik buiten sta - oorlogsdagboek 1942-1945, Van Oorschot, 2017

Bekijk hier een korte recensie door Maarten 't Hart, waarin hij vertelt dat hij, nieuwsgierig geworden naar Hanny's onderduikhuis, langs de Lorentzkade is gefietst.

 

Hanny Michaelis, 1967

 

Alle rechten voorbehouden