Broerstraat 5 (Academiegebouw Heymanszaal)

4 mei 2018

11.00 en 12.00 uur
grote locatie

De Rijksuniversiteit Groningen besteed dit jaar extra aandacht aan de verzetsstrijders die verbonden waren aan de universiteit. Reinder Klinkhamer vertelt over oud-studenten en –personeel en in het bijzonder over de vermoorde J.F.S.N. Domela Nieuwenhuis Nyegaard, Denis Claire Baudouin Mesritz en Mélisande T.M. Kerkhoven.

In het academiegebouw hangen momenteel twee plaquettes met namen van slachtoffers van de Duitse bezetting die verbonden waren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Enkele van deze namen zijn van omgekomen verzetsstrijders, er was dus sprake van verzet binnen de universiteit. Gedurende de gehele Oorlog bleef de universiteit zelf echter, ondanks alle  omstandigheden, open. Al snel stelden de Duitsers rectoren aan die hun goed gezind waren en over het algemeen werden de meeste wensen/bevelen van de bezetter ingewilligd. Is het dan mogelijk om te spreken van de universiteit als een huis van verzet? Of is de karakterisering van de Rijksuniversiteit als een overheidsapparaat, dat net als veel van de Nederlandse ambtenarij zijn plichten ondanks de bezetting trouw bleef uitvoeren?

Door drie van de omgekomen verzetsstrijders, verbonden aan de Rijksuniversiteit, te analyseren zal geprobeerd worden een antwoord op deze vragen te formuleren. Allereerst zal in de presentatie een korte historische schets gegeven worden van de stand van zaken op de universiteit gedurende de Duitse bezetting. Vervolgens zullen de drie genoemde verzetsstrijders behandeld worden, waarbij de rol van de universiteit in hun leven, verzetsactiviteiten en arrestatie centraal zal staan.

 

Bron foto's: Groninger Archieven/OVCG.

Alle rechten voorbehouden