Ik woon in een joods huis

Handleiding voor deelnemers die hun huis openstellen

Korte antwoorden op de meest gestelde vragen rondom het meedoen met je huis aan Open Joodse Huizen

OJH Den Haag 2013, dhr. Hijmans en mevr. de Winter vertellen in fotozaak Hafo over het verleden van de zaak en hun families.

Alle rechten voorbehouden

Waar gaat het om tijdens Open Joodse Huizen?
Open Joodse Huizen gaat om herdenken op locatie met verhalen over het joodse leven voor, tijdens en na de oorlog. Dat kunnen herinneringen zijn aan de vermoorde mensen en families, en verhalen van overlevers en hun nabestaanden. De posteractie in 2011 en Open Joodse Huizen 2012 in Amsterdam heeft bij veel mensen belangstelling gewekt voor het vooroorlogse joodse leven in hun huis, buurt, straat, stad. Daar bouwen we nu op verder. Niet Auschwitz staat centraal, maar herinneringen aan het joodse leven in de voormalige joodse huizen, de vervolging en deportatie en ook de ervaring van de weinige overlevenden die terugkeerden in een lege stad.

Wie worden herdacht?
Je kunt natuurlijk zoveel mensen herdenken als je wilt, maar belangrijk is om de link te leggen tussen de locatie waar de herdenking wordt gehouden en de mensen die je centraal stelt. Het programma wordt gepubliceerd op de website van de Community Digitaal Monument. Daar worden de personen die in de herdenking centraal staan vermeld bij de presentaties. Aanvullingen kunnen gemaild worden aan openjoodsehuizen@jhm.nl

Hoe ziet elke herdenking in hoofdlijn eruit?
Elke sessie duurt een uur, waarin de verteller ongeveer 20-30 min. aan het woord is. Neem aan het begin van je verhaal een moment om iets te zeggen wat jou persoonlijk beweegt om in dit huis op deze dag te komen vertellen. Maar duidelijk wie je herdenkt en waarom dat belangrijk voor jou is om te doen. Na het verhaal is er 15-20 min. tijd voor reacties, vragen, meepraten en bijdragen van bezoekers. Afronding volgt na 45 min. zodat bezoekers op tijd op een volgende locatie kunnen zijn. Dit is ook het geval bij een dubbel uur: op elk heel uur kunnen weer andere bezoekers binnenkomen. Ook dan begin je met een korte persoonlijke inleiding. Het is raadzaam om als spreker minimaal een kwartier voor aanvang ter plekke te zijn.

Wie bezoeken de Open Joodse Huizen?
OJH gaat over joodse huizen, straten, buurten en richt zich op de mensen die er nu wonen. Zij hebben meestal geen idee wie er woonden, wat er in huis of straat gebeurd is en willen daar meer over horen.

Hoeveel mensen komen luisteren?
Dat weten we niet, het is een open evenement. Elke plek kent een eigen maximum aantal bezoekers, daarna gaat de deur dicht. Een minimum aantal is er niet, indachtig het rabbijnse motto 'Wie één mens redt, redt de hele wereld’. Voor specifieke locaties, waar grotedrukte wordt verwacht, kan gevraagd worden om verplichte inschrijving via de website. Bij iedere locatie wordt naast de locatiehouder een vrijwilliger ingepland om ondersteuning te verlenen.

Hoe wordt het programma verspreid?
De publiciteit (persberichten en perscontacten) wordt verzorgd door het JHM. Informatie over het programma wordt verspreid via flyers op diverse locaties, de nieuwsbrief, website en via uitgebreid via de Community Digitaal Monument. Voor suggesties en/of vragen rondom publiciteit: openjoodsehuizen@jhm.nl

Zijn er dit jaar opnieuw posters voor Joodse Huizen beschikbaar?
Ja, op de gezinspagina’s van de Community Joods Monument kan via een knop “print dit gezin” een herdenkingsposter afgedrukt worden. Afdrukken op A3-formaat van de gezinnen die centraal staan tijdens OJH worden aan de deelnemers geleverd.

Hoe worden de Open Joodse Huizen zichtbaar gemaakt?
De deelnemende locaties krijgen een opvallend bord, zoals gebruikt wordt door makelaars, ter bevestiging aan de buitengevel.

Hoe is de beveiliging geregeld?
Locatiehouders zijn zelf verantwoordelijk voor de herdenkingen in hun woning/gebouw, ook voor de veiligheid. De politie en buurtregisseurs worden door het JHM op de hoogte gesteld. Bel in spoedgevallen 112.

Wat zijn de faciliteiten ter plekke? Kan ik een powerpoint maken? Kan ik foto’s laten afdrukken/videofragmenten uit de collectie van het JHM gebruiken?
Neem voor deze vragen contact op met openjoodsehuizen@jhm.nl