Huizen van Verzet

Het format van Open Joodse Huizen leent zich ook voor andere herdenkingen.

Tijdens Open Joodse Huizen wordt stilgestaan bij de levensverhalen van joodse oorlogsslachtoffers. Maar er zijn ook andere groepen slachtoffers die in Nederland herdacht worden op 4 mei, waarvoor een programma gemaakt kan worden naar het voorbeeld van Open Joodse Huizen.

De essentie van het format

De essentie van Open Joodse Huizen is de combinatie van een 'klein', persoonlijk verhaal met de locatie die een rol heeft gespeeld in dat verhaal. Daarnaast is de informele setting, het 'huiskamergevoel', van belang. Die draagt in grote mate bij aan het teweegbrengen van uitwisseling van ervaringen, gedachten en indrukken tussen de aanwezigen. Uiteindelijk is ieders aanwezigheid - in welke rol dan ook en ongeacht de mate waarin men actief deelneemt - van waarde.

Huizen van Verzet

Sinds 2013 stelt het Amsterdams 4 en 5 mei Comité Huizen van Verzet in Amsterdam een programma samen. Huizen van Verzet volgt hetzelfde stramien als Open Joodse Huizen: levensgeschiedenissen en oorlogsverhalen, in dit geval van verzetsmensen, worden verteld op de plekken waar die verzetsmensen actief waren, of woonden. Net als bij Open Joodse Huizen bleek ook tijdens Huizen van Verzet dat een intieme huiskamerbijeenkomst de geschiedenis heel dichtbij brengt. Ook in andere steden worden verzetsverhalen verteld.

Doe het zelf

Geïnspireerd? De tools op deze website kunnen ook helpen bij het organiseren van Huizen van Verzet of een programma met een andere focus.

Logo Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet

Alle rechten voorbehouden

Media