Wat is Open Joodse Huizen?

Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige, particuliere herdenkingsbijeenkomsten, waarin herinneringen aan gebeurtenissen en mensen worden opgehaald.

Tijdens Open Joodse Huizen komt de geschiedenis tot leven. Directe getuigen, nazaten en kenners vertellen verhalen over vervolging, verzet en bevrijding aan de hand van foto’s, films, dagboekfragmenten, gedichten, literatuur en muziek. Iedereen is welkom om te luisteren, mee te praten en te herdenken.

Hoe ziet een herdenking eruit?

Elke bijeenkomst begint met het noemen van de namen van de mensen die op het bewuste adres worden herdacht. Vervolgens vertelt iemand in 15 tot 20 minuten zijn/haar levensverhaal en licht zijn/haar persoonlijke motivatie toe om dit verhaal te vertellen. Hierna hebben de bezoekers 15 tot 20 minuten om te reageren, vragen te stellen of op een andere manier bij te dragen aan de herdenking. Na maximaal 45 minuten wordt de bijeenkomst afgerond, zodat bezoekers op tijd op een volgend adres kunnen zijn.

Wie organiseert Open Joodse Huizen?

Het Joods Historisch Museum organiseerde in 2012 de eerste editie van Open Joodse Huizen in Amsterdam. Sindsdien organiseren lokale werkgroepen Open Joodse Huizen ook in diverse andere steden in het land. Het staat iedereen vrij in zijn of haar woonplaats Open Joodse Huizen te initiëren. Hoe je de organisatie aanpakt, vind je hier.

Waarom herdenken op de manier van Open Joodse Huizen?

Open Joodse Huizen past in de joodse traditie van herdenken door de nadruk die op het belang van de plaats (het huis) wordt gelegd. Bovendien sluit het herdenken op locatie goed aan bij de hedendaagse belangstelling voor het particuliere, persoonlijke verhaal in de geschiedenis. Het memoreren van gebeurtenissen die zich afspeelden in de straten en buurten die de bezoekers kennen, draagt bij aan het indringende karakter van de herdenkingen.

Alle rechten voorbehouden

Media