Terugblik 2013

Over OJH op 4 en 5 mei 2013 in zes steden

Onderdeel van: Terugblik

In 2013 werd Open Joodse Huizen in zes steden gehouden. In Amsterdam, Borne, Den Haag, Elburg, Groningen en Tilburg openden op 4 en/of 5 mei meer dan vijftig joodse huizen hun deuren.

Er werden ca. 150 bijeenkomsten gehouden, waarbij ruim 170 vrijwilligers betrokken waren als sprekers, gastheren/dames, locatiehouders of organisatoren.
De reacties waren zeer positief:

"Persoonlijke verhalen van mensen deden de ronde. Het waren momenten rondom herdenken en ontmoeten.
Voor mij is dodenherdenking en bevrijdingsdag meer reëel geworden dan ooit tevoren. Ik vond het een voorrecht hieraan deel te mogen nemen."

"Prachtig, deze persoonlijke manier van herdenken."

"Zo wil ik voortaan herdenken!"

Er was veel belangstelling, in totaal woonden circa 4500 bezoekers een herdenking bij, en toonde men grote interesse in een vervolg volgend jaar.

Open Joodse Huizen is een programma van kleinschalige bijeenkomsten van herinneren en herdenken, waarin het vooroorlogse joodse leven en het joodse oorlogs- en bevrijdingsverhaal centraal staat.

Suggesties? Mail naar openjoodsehuizen@jck.nl.