Organisatie

Open Joodse Huizen is een project van het Joods Historisch Museum

‘Een huis is op zijn eigen manier een verhalendrager en het is mooi omdat één keer per jaar aan het licht te laten komen’, aldus initiatiefnemer Denise Citroen.
Geïnspireerd door verhalen van overlevenden van de Sjoa en door reacties van bewoners op de posteractie van het Parool in 2011, Dit is een van de 21.662 huizen waar Joden woonden die in de Tweede Wereldoorlog werden vermoord, kreeg zij het idee voor Open Joodse Huizen: binnenshuis verhalen vertellen op de plek waar de mensen hebben geleefd.

In 2012 organiseerde ze samen met Het Joods Historisch Museum de eerste editie van Open Joodse Huizen in Amsterdam. In 2013 werd Open Joodse Huizen in zes steden georganiseerd, steeds in nauwe samenwerking met lokale organisaties. In 2014 breidt Open Joodse Huizen uit naar acht steden: Amsterdam, Haarlem, Den Haag, Rotterdam, Groningen, Leeuwarden, Elburg en Tilburg.

Doel van het project is deelnemers en bezoekers een indringende ervaring van herdenken te bieden. Door uit te gaan van de persoonlijke betrokkenheid van organisatoren, deelnemers en toeschouwers bij huis, straat en wijk creëert Open Joodse Huizen een sfeer van intimiteit en openheid. In het concept van Open Joodse Huizen wordt het mogelijk om het publiek heel direct te laten delen in de verhalen van de voormalige joodse bewoners, en ontstaat er ruimte voor toe-eigening van die geschiedenis, ook al heeft die geen directe betrekking op de deelnemers zelf. ‘Hier gebeurde het’, ‘deze mensen woonden hier’, ‘wat dachten hun buren’, ‘wat zou ik zelf gedaan hebben’ – door het kleine, particuliere verhaal te vertellen komen vragen op over de betekenis van oorlog, vervolging en vrijheid in onze eigen leven. Zo wordt een verbinding gelegd tussen de Sjoa en het leven van de deelnemers anno nu.

Alle rechten voorbehouden