Geen resultaten

Winsum 2018

4 mei 2018

Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet vindt in Winsum voor de tweede keer plaats. Er zijn herdenkingen op drie locaties. Download hier het programma in pdf.

Zo’n vijftig jaar na de Tweede Wereldoorlog groeit ook in het fraaie terpdorp Winsum-Obergum de belangstelling voor de geschiedenis van de verdwenen joodse gemeenschap die zich er vanaf 1774 is gaan vestigen. Na een bloeiperiode aan het eind van de 19e eeuw neemt de omvang van die gemeenschap weer gestaag af als veel jongeren elders op zoek gaan naar werk. Eind 1942 deporteert het naziregime de laatste dertien Winsumer joden via Westerbork naar Auschwitz. Geen van hen overleeft de Holocaust. Op 4 mei 1993, nu 25 jaar geleden, wordt aan de oostzijde van de voormalige Winsumer synagoge een joods oorlogsmonument geplaatst. In 2007 krijgt het kleine pand de status van gemeentelijk monument en vier jaar later volgt de restauratie. Tijdens het programma van ‘Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet’ op 4 mei 2018 is de voormalige synagoge van Winsum van 12.30 tot 17.00 uur open voor publiek.


Tijdens Open Joodse Huizen - Huizen van Verzet in Winsum worden twee Winsumer joden herdacht: Izack Jonathan van Berg die de leeftijd van 62 jaar bereikte en Israël de Vries die slechts 16 jaar oud werd. Beiden zijn afkomstig uit families die vanaf de oprichting van de Winsums Joodse gemeente in 1816 lange tijd deel uitmaken van het lokale joodse bestuur. De opeenvolgende generaties van koopman Izaäk Nathans de Vries (c.1758-1848) doen dit onafgebroken tot in de Tweede Wereldoorlog. Van de (niet-Joodse) Winsumer strijders die tijdens de oorlog actief deel uitmaken van georganiseerd verzet wordt in het kader van ‘Huizen van Verzet’ in 2018 accountant Jan van der Laan uit de Kloosterstraat herdacht. Hij stierf, 41 jaar oud, medio april 1945 in Duitse gevangenschap nabij Neuengamme en liet een vrouw en twee jonge kinderen achter.